Dans Drama Expressie

Een creatief-spel-les kan vanuit elke kunstdiscipline starten. Dans, drama, muziek of stem of beeldende expressie kunnen dus aan bod komen. Actief werken met je verbeelding en spelplezier met elkaar is het doel .Het proces is belangrijker dan het resultaat. De bouwstenen zijn vertrouwen, durven, doen,  ontdekken en respect voor elkaar. Met aandacht luisteren is belangrijk, opbouwende kritiek is zeer waardevol. Samen denken en samen doen is de opdracht.

In eerste instantie moet je natuurlijk durven je fantasie te gebruiken en je intuïtie hierin leren te vertrouwen. Vervolgens moet je samenwerken en je eigen ideeën verbaal of non-verbaal met elkaar delen. Tenslotte deel je het resultaat met de rest van de groep en de leerkracht door te tonen of te vertellen over wat jullie samen hebben uitgevonden en gemaakt … Ook daar is natuurlijk durf voor nodig!

  • Je leert luisteren en rekening houden met elkaar.
  • Je ontwikkelt zelfvertrouwen door je eigen fantasie en improvisatievermogen te leren kennen.
  • Je leert mekaar beter kennen en begrijpen, waardoor het gevoel van veiligheid in de klas vergroot.
  • Je krijgt de kans jezelf van een andere kant te laten zien in de klas.
  • Je leert vrij te handelen en denken ipv een instructie te volgen.
  • Je leert met je hele lichaam te werken ipv achter je tafel uitsluitend je hersenen en je fijne motoriek te gebruiken.
  • Je leert creatief denken!
  • Je mag bewegen!

Ik heb  gedurende 12 jaar met veel plezier dramalessen gegeven op een basisschool in Naarden. Ik kreeg  er de vrijheid ook met dans en muziek en materialen te werken … Ik vind dat de naam ‘creatief spel’ mijn werk het beste beschrijft.

Binnen het werken met expressie op de basisschool, vind ik vooral het sociaal-emotionele aspect van het werk zeer waardevol … Spelenderwijs  met elkaar een fantasievolle werkelijkheid creëren, plezier hebben, iets moois maken en trots zijn. Zo leer je toch volledig jezelf te durven zijn in de groep!

De lessen duren 45/60 minuten . Ik biedt dit concept het liefst aan in een serie van bijv. 6 weken … een speellokaal of gymzaal is handig zodat we kunnen bewegen … en de leerkracht is ook aanwezig tijdens de workshop.